Styrelsen består av

Gudrun Karlsson      ordförande/vice kassör
Ingela Jonsson         vice ordförande
Camilla Fjällström   sekreterare

Ida Öström              
kassör
Anna-Lena Öström   vice sekreterare
Anita Andersson
Gun-Britt Berglund
Helén Isaksson Nyman
 

 

Kontakta styrelsen